V – Plastic hợp tác với Thẩm mỹ Thu Cúc tại Việt Nam