V – Plastic hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tại Việt Nam