Bà chủ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc: Trăn trở cảnh “tỵ nạn” y tế ở nước ngoài