V-plastic hợp tác với Thẩm mỹ Thu Cúc tại Việt Nam