Đội ngũ Bác sĩ

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Tuấn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Tuấn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Tuấn là Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Thu Cúc. Quy trình học tập  Năm 1985: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP.HCM Năm 1999: Tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Phẫu Thuật thẩm mỹ ...

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn giữ vị trí Trưởng khoa PTTM - GMHS tại Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Thu Cúc. Quy trình học tập Tháng 07/2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học Viện Quân Y Làm việc  Từ tháng 07/2008 - 01/2018: Bác sĩ - Bệnh ...

bt_dkyngay